Komu przysługuje dofinansowanie z PFRON?

Przedsiębiorcy zatrudniający osoby niepełnosprawne posiadające odpowiednie orzeczenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności mogą wystąpić o comiesięczne dofinansowanie z PFRON. Dofinansowanie to będzie doliczane do wynagrodzenia pracownika.

Takie dofinansowanie przysługuje przedsiębiorcom, którzy:

Przedsiębiorca musi zarejestrować takiego pracownika w ewidencji PFRON. Pracownik musi być zatrudniony zgodnie z prawem pracy. Dofinansowanie z PFRON nie przysługuje pracownikowi, który zatrudniony jest na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz osobom z orzeczeniem o lekkim lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z prawem do emerytury.

Przedsiębiorca ubiegający się o dofinansowanie musi dokonać rejestracji w PFRON.

W tym celu należy złożyć następujące dokumenty:

Wypełnione dokumenty zgłoszeniowe należy przekazać w formie pisemnej do Biura Funduszu, pod adres: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Al. Jana Pawła II, 13 00-828 Warszawa.

Pracodawca po zarejestrowaniu się w PFRON ma obowiązek przekazywać co miesiąc wniosek o dofinansowanie z PFRON na formularzu WN-D i INF-D-P. Dokumenty należy przekazywać do 25. dnia następnego miesiąca.

 

Informacja o ciasteczkach

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookies (ciasteczek) aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Możesz kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.