Przedsiębiorca na "chorobowym"

Rozpoczyna się okres jesienno/zimowy i wzmożona podatność na infekcje, niejednokrotnie  przedsiębiorca zastanawia się co będzie jeśli zachoruje? I czy może liczyć na podobne świadczenia jakie przysługują pracownikowi na etacie tzw. Chorobowe?  Przedsiębiorca może otrzymywać takie świadczenia, ale pod warunkiem, że zgłosił się do ubezpieczenia chorobowego i opłacał składki w terminie. Takiego zgłoszenia dokonuje się na formularzu ZUS ZUA tym samym, w którym zgłasza się do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Przypomnijmy, że ubezpieczenie chorobowe w przypadku przedsiębiorcy nie jest obowiązkowe, a objęcie nim następuje na wniosek osoby zainteresowanej. Jeżeli zatem przedsiębiorco zgłosiłeś chęć opłacania składek na ubezpieczenie chorobowe możesz liczyć na świadczenia ze strony ZUS. Ale prawo do zasiłku chorobowego uzyskasz dopiero po upływie tzw. okresu wyczekiwania, który wynosi 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Oznacza to, że jeśli zgłosisz się do ubezpieczenia chorobowego (ale wcześniej nie byłeś ubezpieczony) i np. po dwóch tygodniach zachorujesz – nie otrzymasz zasiłku. Drugim warunkiem prawa do zasiłku chorobowego jest terminowe opłacanie składek. Jeżeli nie zapłacisz w terminie składki, zostaniesz wyłączony z dobrowolnego ubezpieczenia od pierwszego dnia miesiąca, za który nie opłaciłeś w terminie należnej składki. Dodatkowo stracisz prawo do zasiłku chorobowego na okres 3 miesięcy.

Co zatem jeśli zgłosiłem chęć ubezpieczenia chorobowego i terminowo opłacam składki, a zachoruję? Jak otrzymać od ZUS zasiłek chorobowy?

Jeśli  dostałeś od lekarza zwolnienie, musisz je przekazać do ZUS na druku ZUS ZLA oraz wypełniony formularz  ZUS Z-3b. Masz na to 7 dni od daty wystawienia zwolnienia. Jeśli spóźnisz się z dostarczeniem zwolnienia lekarskiego choćby jeden dzień, ZUS może obniżyć ci należne świadczenie aż o 25%. Jeżeli dokumenty wysyłasz pocztą, decyduje data stempla pocztowego. Siedmiodniowy termin nie dotyczy zwolnień wystawionych elektronicznie, wysyłasz wówczas tylko formularz ZUS Z-3b w dowolnym terminie. ZUS jest zobowiązany do wpłaty zasiłku chorobowego w ciągu 30 dni od daty otrzymania wskazanych dokumentów.

Informacja o ciasteczkach

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookies (ciasteczek) aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Możesz kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.